Spelberoende, eller spelmissbruk, är ett allvarligt tillstånd som påverkar många människor. Det kännetecknas av ett tvångsmässigt behov av att spela, som får negativa konsekvenser för personens liv. Här finns information om spelberoende.

Symptom på beroende

Några symptom på spelberoende är att personen prioriterar spelande framför andra aktiviteter, ljuger om sitt spelande, känner abstinens när hen inte spelar och behöver spela med större summor eller under längre perioder för att få samma ”kick”. Personen fortsätter att spela trots negativa konsekvenser som skuldsättning, försämrade relationer och dålig hälsa.

Det finns flera tänkbara orsaker till spelberoende. Vissa människor har en biokemisk benägenhet som gör det svårare för dem att sluta spela när belöningscentrum i hjärnan aktiveras. Andra faktorer är flykt från problem, spänningssökande, ensamhet och tristess. Även kognitiva snedvridningar som illusion av kontroll och önsketänkande bidrar.

Konsekvenser

Spelberoende får ofta förödande konsekvenser för personens finanser, relationer, hälsa och karriär. Många skuldsätter sig kraftigt eller begår brott för att finansiera sitt spelmissbruk. Andra vanliga problem är depression, ångest, sömnproblem, viktökning och social isolering. Risken för självmord är också högre.

Det finns effektiva behandlingar för spelberoende. Kognitiv beteendeterapi som fokuserar på att identifiera och ändra de tankar och beteenden som upprätthåller missbruket är en vanlig metod. Även läkemedel, stödgrupper och tolvstegsprogram kan vara till hjälp. Viktiga delar av tillfrisknandet är att hitta meningsfulla och engagerande aktiviteter att ersätta spelandet med.

Stöd för anhöriga

Familjemedlemmar och vänner till spelberoende lider ofta mycket. Det är viktigt att de får information, råd och stöd för sin egen del. Anhöriggrupper kan vara till stor hjälp. Ibland behövs även professionell terapi för att bearbeta känslor av ilska, skuld, maktlöshet etc.

Förebyggande åtgärder

På samhällsnivå behövs bättre spelreglering och förebyggande insatser. Reklam och tillgänglighet till hasardspel bör begränsas. Utbildning om riskerna med överdrivet spelande behövs, liksom forskning kring orsaker och effektiv behandling av spelberoende. Sammanfattningsvis är spelberoende ett allvarligt och komplext problem som drabbar många människor och deras anhöriga. Även om det inte går att bota helt så finns det goda möjligheter att komma till rätta med problemet och leva ett bra liv med rätt stöd och behandling. Viktigt är att söka hjälp i tid innan konsekvenserna blir för stora.